Basın Açıklaması

“Bergama Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Geliştirme Projesi” Açılış Toplantısı Konuşma Metni
 EBSO Toplantı Salonu
Hüseyin Vatansever
Bergama Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılında açmış olduğu “Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında sunmuş olduğumuz “Bergama Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Geliştirme Projesi” başarılı bulunarak, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazanmıştır.

Toplam 2 milyon TL’lik bütçeye sahip projemize, İZKA 1.5 milyon TL’lik fon ayırmıştır. Projemizi 24 ayda tamamlamayı planlamaktayız. Bu 2 yıllık süre zarfında Bölgenin ihtiyacı olan;

  • 874,72 m yağmur suyu boşaltım hattı inşaatı
  • 340,07 m pis su hattı inşaatı
  • 241 m temiz su hattı inşaatı
  • 086 m arıtma geri dönüşüm hattı inşaatı
  • Bölgenin ihtiyacı olan yol için gerekli olan 31.177 m3 hafriyat (kazı, dolgu ve sıkıştırma isleri) miktarlı altyapı inşaatı yapılacaktır.
  • OSB yönetiminin kurumsal kapasitesi artırılarak bölgenin tanıtımı yapılacaktır. Bu amaçla aktif bir web sitesi oluşturulacak, OSB’nin iletişim ağına dahil olan kurum sayısının en az 20 olması sağlanacak ve dijital kurumsal broşürler hazırlanacaktır.

Proje hedef öngörümüz, tüm bu iyileştirmeler sonucunda Yerli ve yabancı yatırımcı sayısında artış olması, bölgeye yaklaşık 20 milyon TL tutarında en az 3 yatırımcı çekilmesidir.

İZKA desteği ile gerçekleşecek alt yapı geliştirme projemiz sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye gelmesi sağlanarak, Bergama, Dikili ve Çandarlı havzasındaki tarım dışı işsizliğin azaltılması ile ekonomik ve sosyal hayatın kazanım elde etmesini beklemekteyiz. Yatırımcıların bölgeye çekilmesiyle birlikte, yeni istihdam olanakları yaratılacaktır.

Organize Sanayi Bölgemizin ihtiyacı olan altyapı yatırımları yapılarak, yatırımcıların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir hizmet sunacağız, hedeflediğimiz şey hizmet kalitesinin artırılmasıdır. Hizmet kalitesinin içine hem OSB yönetiminin kurumsal kapasitesinin artmasıyla birlikte yatırımcılara sunulacak imkanlar hem de nitelikli altyapı hizmetleri girmektedir.

Yatırımcıların bir Organize Sanayi Bölgesini tercih nedenlerinin arasında ulaşım, lojistik, insan kaynaklarına erişim, altyapı gibi birçok etmenle birlikte Bölge yönetiminin yatırımcıların bürokratik işlerini kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çözebilme kapasitesi de etkilidir. Projenin özel amacı, hem yatırımcının ihtiyacı olan altyapı yatırımlarının yapılması hem de Bölge yönetiminin kurumsal kapasitesinin artırılarak yatırımcılara kaliteli hizmet sunulmasıdır.

Projenin tamamlanması akabinde 200 kişinin istihdamı öngörülmektedir. Projenin, istihdam edilecek kişilerin ortalama 4 kişiden oluşan aileleri düşünüldüğünde kendileri hariç yaklaşık 600 kişinin yaşamında olumlu bir etkisi olacaktır.

Projenin diğer nihai yararlanıcıları Kuzey Ege Çandarlı Limanı yönetimi, İzmir’deki inşaat firmaları, Bergama ve Dikili ilçelerinde yerleşik halk ve İzmir Dikili yolu güzergahında bulunan yerleşim alanlarıdır.

Türkiye’nin en büyük limanı olacak olan Kuzey Ege Çandarlı Limanı bölgeye sadece 25 km uzaklıktadır, limanın işletmeye alındığı ilk günden itibaren BOSBİ’deki firmaların liman kullanımı için talepleri olacaktır.

Projenin uygulanması ile 5 yıl içinde yaklaşık 20 firmanın yatırım yapması beklenmektedir. Kurulacak tesislerin inşa çalışmaları düşünüldüğünde, Bergama ve İzmir’deki inşaat firmalarının olumlu etkileneceği açıktır.

Bergama Organize Sanayi Bölgesi’ne konum olarak en yakın yerleşkeler 13 km mesafe ile Bergama ve 13 km mesafe ile Dikili’dir. Proje sonrasında oluşacak yatırım ve istihdam ivmelenmesi ile Yörede hem ekonomik hem de sosyal anlamda olumlu etkilenmeler oluşacaktır.

Bu proje Bölgemizin Altyapı inşaat imalatlarının başlangıcı olacaktır. Bölgemizde muhtelif yüzölçümlerine sahip, 96 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Toplam sanayi parseli alanı 1 Milyon 90 bin m2’dir. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Sanayi parselleri, yollar, teknik hizmet alanları, yeşil alanlar, eğitim ve sosyal tesis alanlarını içeren İmar planı yapılmış ve onaylanmıştır. Yine Alt yapı unsurlarının (doğalgaz da dahil olmak üzere), bağlantı yollarının, İzmir – Çanakkale karayoluna bağlantı noktasındaki kavşağın projelendirilmeleri ve onay işlemleri tamamlanmıştır.

Bölgemizin kısa vadede ve uzun vadedeki Elektrik enerjisi ihtiyacını temin çalışmaları 2014 yılında yapılan çalışmalarımız neticesinde sonuç vermiş ve Bölgemize ilk etapta ihtiyacını karşılayabilecek miktarda Elektrik Enerjisi tahsisi yapılmıştır. Halihazırda bu tahsise istinaden projelendirme ve sonrasındaki imalat çalışmalarımız devam etmektedir.

Bağlantı ve köy yolu deplasmanı yapım işleri Büyükşehir Belediye Başkanımızın destek ve talimatları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılmaktadır. Çalışmalar halen devam etmektedir.

İzmir – Çanakkale karayoluna bağlantı noktasındaki kavşak, Sayın Valimizin destek ve talimatları ile halihazırda Karayolları Bölge Müdürlüğü müteahhitlerince inşaa edilmektedir.

Memnuniyet ile belirtmek isterim ki, 2014 yılı Bölgemiz için oldukça verimli geçmiş, gerek altyapı inşaatları imalatlarının finansal anlamda başlayabilmesi, gerek Elektrik Enerjisi tahsisinin temin edilmesi, gerekse Kamu Kurumlarımızın Bölgemize yukarı da bahsi geçen imalat destekleri ile 2015-2016 periyodunda yapılacak çalışmalarımız netleşmiştir.

Amacımız İZKA’nın sağladığı bu finansal yardım ile başlayan alt yapı imalatlarını ara vermeden devam ettirmek, yatırımcılarımıza ihtiyaç duydukları hizmeti sunabilmektir.

Bölgemizin hedef vizyonu, bulunduğu konum-coğrafyadan yola çıkarak YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI üretim tesislerinde kullanılmak üzere, cihaz, makine ve komponent üretimi yapan firmaların kümeleneceği bir bölge olmaktır.

YEK kaynaklı enerji üretim tesislerinde kullanılmak üzere, cihaz, makine ve komponent üretimlerinin Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde yapılması kaydı ile 5. Bölge yatırım teşvikleri kapsamına alınarak teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Konu ile ilgili olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

İZKA’nın sağladığı finansal katkı ile icra edeceğimiz ‘’Bergama Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Geliştirme Projesi’’  neticesinde, YEK kaynaklı tesisler için üretim yapacak firmalara, bölgemizde yatırım yapmalarını sağlayacak, alt yapı imkanlarını sunabilecek konuma geleceğiz.