BOSBİ

logoBergama OSB toplam alanı 1.747.491 m²’dir. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Planlaması tamamlanan bölgede 107 adet sanayi parseli oluşturulmuştur. Yapılan planlamada,sanayi parselleri ile birlikte, idari ve sosyal tesisler, eğitim tesisi, teknopark, teknik hizmet alanı, spor alanı, arıtma tesisi tasarlanmıştır. Kurulacak  sanayi sektörlerine göre, planlama yeniden düzenlenebilir niteliktedir.Bölgede yeterli miktarda ve kaliteli kullanım suyu bulunmaktadır. Bölge çevresinde,uygun nitelik ve miktarda jeotermal enerji kaynakları vardır.

 KURULUŞ
24.01.1997 Tarihli Resmi Gazete
Bakanlık Tüzel Kişilik No:146

KURULUŞ AMACI
Sanayiciye;sanayi için uygun görülmüş ve tahsis edilmiş,alt yapısı tamamlanmış arsa sunmak
Bölgede istihdamı arttırmak.
Bölge ekonomisini geliştirmek.

İMAR PLANI

bergama1