Çalışmalarımız

TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR
Arazi kamulaştırma işlemleri tamamen bitmiş, Arazi alım işlemlerinin tamamlanması üzerine bölgenin 1/1000, 1/2000, 1/5000’lik halihazır haritası yaptırılmıştır. Haritanın ölçüm ve çizim işlemleri bitmiş, onaydan geçmiş ve teslim alınmıştır.Ayrıca bölgenin mülkiyet projesi yaptırılmıştır.
Bölgenin jeolojik ve jeofizik haritaları hazırlanmış Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanmıştır.
Bölgenin Mevzii İmar Planı ile İmar Planı açıklama raporu tamamlanmıştır.
Bölgenin içinden geçen Bergama-Ayvalık enerji nakil hattının deplasman projesi hazırlanmış,proje TEİAŞ tarafından onaylanmıştır.
Hazırlanan, Mevzii İmar Planı ile İmar Planı açıklama raporu Bakanlık İmar Komisyonunca uygun bulunarak onaylanmıştır.İl İdare kurulu kararıyla Sanayi İl Ticaret Müdürlüğünde ilgili süreçlerini tamamlamış ve kesinleşmiştir.
Bölgenin su ihtiyacı için DSİ ile müşterek çalışmalar yapılmış ve su kaynakları tespit edilmiştir,su ihtiyacı için DSİ ile rezerv araştırma sözleşmesi yapılmış rezerv araştırmaları ve bunlara dair raporlar tamamlanmıştır. Yine DSİ ile dere ıslah proje çalışmaları yapılmıştır.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Köy hizmetleri Bölge Müdürlüğü ile yol düzenleme proje çalışmaları tamamlanmıştır.

EPDK dan elektrik enerjisi dağıtım lisansı alınmıştır.

Alt Yapı Proje çalışmaları kapsamında;

Altyapı Zemin Araştırma Raporu,
Altyapı Avan Projeleri, (Yol, Temiz ve Yağmur Suyu, Kanalizasyon, AG-OG
Elek. Şeb, Doğalgaz,  İletişim vb.)
Altyapı Uygulama Projeleri, (Yol,Temiz ve Yağmur Suyu, Kanalizasyon, AG-OG
Ele.Şeb,Doğalgaz, İletişim vb.)

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR
Keşif ve İhale Dosyası,
Tüm Orjinallerin Revizyonları Yapılarak Teslimi,
aşamalarını kapsayan Etüd – Proje Mühendislik Hizmetleri işlerinin yapımına devam edilmektedir. Projele çalışmalarının büyük bir kısmı yapılmış olup,tamamlandıktan sonra alt yapı inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

 

AVANTAJLAR
Yapımı devam eden KUZEY EGE (ÇANDARLI) Konteynır Limanına 25 km mesafede olup, Limanın faaliyete geçmesi ile Endüstriyel gelişmelere bağlı olarak bir cazibe merkezi haline gelecektir.
İZMİR – ÇANAKKALE duble kara yoluna 500 m mesafede olup, duble yol ulaşım imkanına sahiptir.
Ucuz ve Nitelikli İş Gücü
Duble Yol Ulaşım Ağ Zenginliği
Demiryolu ağına 45 km (Soma-Aliağa)
Gümrüğün Bulunduğu Dikili Limanı
Kuzey Ege (Çandarlı) Konteynır Limanı Projesi
Uygun Nitelikte ve Miktarda Su Rezervleri
Jeotermal Enerji Kaynaklarının Zenginliği
Tarihi ve Kültürel Değerler
Düşük Eğimli Arazi ve Düşük Alt-yapı İnşaat Maliyetleri